Inngangspartier aluminium

Søndre Åsgården BRL. 2014

Adr: Bjørn Bondes vei 3-15 , 73-79 og 153-157

 • Levering og montering av 15 stk inngangspartier SAPA SFB 074 isolerte aluminiumsprofiler
 • Levering og montering av El-sluttstykker kolblet til callingsystem samt ny beboer/postonesylinder
 • Levering og montering av individuelt tilpassede overgangsbeslag i lakkert aluminium/rustfritt stål
 • Levering og montering av 10 ståldører til søppelrom
 • Levering og montering av nytt tagbrikkesystem som administreres av borettslaget
søndre åsgården
søndre åsgården
søndre åsgården
søndre åsgården

Rabben BRL. 2013

Adr: Kvartsveien 1-11 ,Mellombølgen 64-155 , Steinspranget 44-67

 • Levering og montering av 53 stk inngangspartier SAPA SFB 074 isolerte aluminiumsprofiler
 • Levering og montering av El-sluttstykker kolblet til callingsystem samt ny beboer/postonesylinder
 • Levering og montering av individuelt tilpassede overgangsbeslag i lakkert aluminium/rustfritt stål
 • Levering og montering av nytt tagbrikkesystem som administreres av borettslaget
rabben
rabben
rabben

Øvre Haugen BRL. 2015

Adr: Maria Dehlis vei 15 – 37

 • Levering og montering av 21 stk inngangspartier SAPA SFB 074 isolerte aluminiumsprofiler
 • Levering og montering av El-sluttstykker kolblet til callingsystem samt ny beboer/postonesylinder
 • Levering og montering av individuelt tilpassede overgangsbeslag i lakkert aluminium/rustfritt stål
 • Levering og montering av slagdørsautomatikk fra GEZE
 • Levering og montering av nytt callinganlegg med video til 308 leiligheter
 • Levering og montering av nytt tagbrikkesystem som administreres av borettslaget
 • Levering og montering av 25 dører/vinduer til fellesarealer i høyblokkene i isoerte aluminiumsprofiler
øvre haugen
øvre haugen
øvre haugen
øvre haugen

Solfjellet BRL. 2016

Adr: Haugerudveien 72-88

 • Levering og montering av 18 stk inngangspartier SAPA SFB 086 isolerte aluminiumsprofiler
 • Levering og montering av El-sluttstykker kolblet til callingsystem samt ny postonesylinder
 • Levering og montering av individuelt tilpassede overgangsbeslag i lakkert aluminium/rustfritt stål
 • Levering og montering av slagdørsautomatikk fra GEZE
 • Levering og montering av nytt callinganlegg til 648 leiligheter
 • Levering og montering av nytt tagbrikkesystem som administreres av borettslaget
solfjellet
solfjellet
solfjellet
solfjellet

Bjørnheim BRL

Adr: Høybråtenveien 17- 25

 • Levering og montering av 94 stk inngangspartier SAPA SFB 074 isolerte aluminiumsprofiler
 • Levering og montering av El-sluttstykker kolblet til callingsystem samt ny postonesylinder
 • Levering og montering av individuelt tilpassede overgangsbeslag i lakkert aluminium/rustfritt stål
bjørnheim
bjørnheim
bjørnheim
bjørnheim

Inngangspartier Langhus

Adr: Vevelstadåsen 1-57

 • Levering og montering av 43 stk inngangspartier SAPA SFB 074 isolerte aluminiumsprofiler
 • Levering og montering av El-sluttstykker kolblet til callingsystem
 • Levering og montering av individuelt tilpassede overgangsbeslag i lakkert aluminium/rustfritt
langhus
langhus
langhus
langhus

LEVERANDØRER OG SAMARBEIDSPARTNERE

nordan
tore ligaard
nordmarkens fasader
wurth
swedoor
jomna
h fasader
rovent