Søndre Åsgården BRL. 2014
Adr: Bjørn Bondes vei 3-15 , 73-79 og 153-157
Levering og montering av 15 stk inngangspartier SAPA SFB 074 isolerte aluminiumsprofiler
Levering og montering av El-sluttstykker kolblet til callingsystem samt ny beboer/postonesylinder
Levering og montering av individuelt tilpassede overgangsbeslag i lakkert aluminium/rustfritt stål
Levering og montering av 10 ståldører til søppelrom
Levering og montering av nytt tagbrikkesystem som administreres av borettslaget.

søndre åsgården
søndre åsgården
 
søndre åsgården
søndre åsgården

Rabben BRL. 2013
Adr: Kvartsveien 1-11 ,Mellombølgen 64-155 , Steinspranget 44-67
Levering og montering av 53 stk inngangspartier SAPA SFB 074 isolerte aluminiumsprofiler
Levering og montering av El-sluttstykker kolblet til callingsystem samt ny beboer/postonesylinder
Levering og montering av individuelt tilpassede overgangsbeslag i lakkert aluminium/rustfritt stål
Levering og montering av nytt tagbrikkesystem som administreres av borettslaget.

rabben
rabben
rabben

Øvre Haugen BRL. 2015
Adr: Maria Dehlis vei 15 – 37
Levering og montering av 21 stk inngangspartier SAPA SFB 074 isolerte aluminiumsprofiler
Levering og montering av El-sluttstykker kolblet til callingsystem samt ny beboer/postonesylinder
Levering og montering av individuelt tilpassede overgangsbeslag i lakkert aluminium/rustfritt stål
Levering og montering av slagdørsautomatikk fra GEZE
Levering og montering av nytt callinganlegg med video til 308 leiligheter
Levering og montering av nytt tagbrikkesystem som administreres av borettslaget.
Levering og montering av 25 dører/vinduer til fellesarealer i høyblokkene i isoerte aluminiumsprofiler.

øvre haugen
øvre haugen
 
øvre haugen
øvre haugen

Solfjellet BRL. 2016
Adr: Haugerudveien 72-88
Levering og montering av 18 stk inngangspartier SAPA SFB 086 isolerte aluminiumsprofiler
Levering og montering av El-sluttstykker kolblet til callingsystem samt ny postonesylinder
Levering og montering av individuelt tilpassede overgangsbeslag i lakkert aluminium/rustfritt stål
Levering og montering av slagdørsautomatikk fra GEZE
Levering og montering av nytt callinganlegg til 648 leiligheter
Levering og montering av nytt tagbrikkesystem som administreres av borettslaget.

solfjellet
solfjellet
 
solfjellet
solfjellet

Bjørnheim BRL
Adr: Høybråtenveien 17- 25
Levering og montering av 94 stk inngangspartier SAPA SFB 074 isolerte aluminiumsprofiler
Levering og montering av El-sluttstykker kolblet til callingsystem samt ny postonesylinder
Levering og montering av individuelt tilpassede overgangsbeslag i lakkert aluminium/rustfritt stål

bjørnheim
bjørnheim
 
bjørnheim
bjørnheim

Inngangspartier Langhus
Adr: Vevelstadåsen 1-57
Levering og montering av 43 stk inngangspartier SAPA SFB 074 isolerte aluminiumsprofiler
Levering og montering av El-sluttstykker kolblet til callingsystem
Levering og montering av individuelt tilpassede overgangsbeslag i lakkert aluminium/rustfritt stål

langhus
langhus
 
langhus
langhus
nordan
h-vinduet
glassteam
wurth
swedoor
jomna
sentrumbygg
rovent